English Español Français Deutsch Svenska[ Start | Användning | Exempel | Download | Kontaktupgifter ]

 • Photoshop: Kontrollera att bilden är i RGB-läge. Se menyn:
  Image → Mode → RGB Color
   
 • Pixenlarge kan startas i Photoshop från menyn:
  Photoshop: File → Automation Tools → Pixenlarge
  Fristående program: Edit → Enlarge

 • Välj ny storlek genom att ställa in "Storleksfaktor". Det betyder hur många gånger du vill multiplicera storleken av ursprungsbilden.


  Ursprungsbild

      


  Storleksfaktor = 2

      


  Storleksfaktor = 4

      


  Storleksfaktor = 10

 • Ange toleransvärdet. Toleransen anger hur stor färgskillnaden två pixlar kan ha och fortfarande betraktas som samma färg. Detta värde bör vara ett heltal i intervallet 0 till 255. Standardvärdet är oftast bra för de flesta fall.


  Ursprungsbild
   

           


  Standardvärde
  (Tolerans = 50)

           


  Tolerans = 150
   

 • Kantförbättring är till för att förbättra kanterna i bilden, om den blivit kantutjämnad (anti alias).
   
 • Utjämningsfilter är till för att ta bort rastereffekter och dylikt ur bilden.
   
 • Bakgrundsfärg
  Vissa bilder består av transparanta områden. Därför behövs en bakgrundsfärg som talar om vilken färg som ska användas i dessa områden. Den förinställda bakgrundsfärgen är vit.
   
 • Tryck på OK och vänta på resultatet.

© Copyright 2012 av Bigfields Software. Alla rättigheter förbehålles.
® Pixenlarege är ett registrerat varumärke av Bigfields Software.