English Español Français Deutsch Svenska[ Start | Användning | Exempel | Download | Kontaktupgifter ]

I detta avsnitt följer några förstoringsexempel, i vilka man kan jämföra nearestneighbor interpolation och Pixenlarge.

Bilden i det övre vänstra hörnet är bilden i originalstorlek. Den nedre vänstra bilden har förstorats med nearestneighbor interpolation och nedre högra bilden har förstorats med Pixenlarge. Toleransvärdet är den parameter som användaren kan ställa in i Pixenlarge, så det kan avgöra hur mycket två pixlars färg kan skilja sig åt och fortfarande behandlas om de var av samma färg.
All images in these examples, except a few that I have made my self, have been downloaded from free clipart sites. See the links to the right.

Many of the images are be in the public domain i.e. free of copyright. They should therefore free to use. But please check the originator of every image for terms of use, see the link in the upper right corner in every example page.

Free clipart sites

www.gifanimations.com

www.horton-szar.net/clipart

www.clipartfarm.com

© Copyright 2012 av Bigfields Software. Alla rättigheter förbehålles.
® Pixenlarege är ett registrerat varumärke av Bigfields Software.