Avsluta Föregående Nästa

Downloaded from

Tolerans: Standardvärde
Kantförbättring: på
Utjämningsfilter: på