Avsluta Föregående Nästa

Downloaded from www.clipartfarm.com

Tolerans: 23
Kantförbättring: av
Utjämningsfilter: av