Avsluta Föregående Nästa

Downloaded from www.horton-szar.net/clipart

Tolerans: Standardvärde
Kantförbättring: på
Utjämningsfilter: på