Avsluta Föregående Nästa

Downloaded from www.horton-szar.net/clipart

Tolerans: 75
Kantförbättring: på
Utjämningsfilter: på